creative design projeler

HARİTA

  • Kuzey Irak bölgesinde etüt ve haritalama çözüm ortağımız olarak kurulmuş bulunan Türkiye'deki kardeş şirketimiz (KB Harita) ile ortaklaşa yaratıcı taslak tasarım haritalama ve etüt hizmetleri veriyoruz.
  • Enerji ve inşaat projelerinde tüm müşterilerimizi teknolojiyi ve bilgi birikimini kullanarak, zamanında ve hatasız tamamlamayı hedefleyen tecrübeli personel ve yüksek kaliteli ölçme ekipmanı ile destekliyoruz.
  • Faaliyet alanlarımız, her ölçekte sayısal topografik haritalar, imar planı, imar uygulaması, arazi kamulaştırma planları, sayısal kadastro haritaları, kırsal alan düzenlemesi projeleri, kentsel bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri ve aynı zamanda da mühendislik ve müşavirlik hizmetlerimizi sunuyoruz.
  • Creative Design olarak, müşterilerimizin Petrol & Gaz ve inşaat sektöründeki profesyonel ve kaliteli hizmet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her zaman yeşil bir strateji kullanmaktayız.
  • Profesyonel arazi sürveyanları, mühendisler ve teknik uzmanlardan oluşan ekibimiz, Kürdistan bölgesi ve Irak'taki her büyüklükteki proje için teknoloji odaklı çözümler sağlayabilmektedir.
  • Şirketimiz, uzun vadeli iş ortaklıkları oluşturmaya çalışırken, sunduğumuz tüm hizmetler ve kaynaklar için benzersiz çözümler ve süreçler oluşturmada sınırları zorlamaya devam etmektedir.
  • İnşaat vaziyet planları, topografik etütler, sınırlar, alt bölüm tasarımı, sınır etütleri, boru hatları, gaz ve petrol kuyusu konumları, birim incelemeleri, sayısallaştırma, harita çoğaltma ve hazırlama konularında uzmanız ve özel haritalama hizmetleri sunuyoruz.
TR EN