creative design projeler

DANIŞMANLIK

  • Müşterilerimize, gereken yerde ve zamanda gerekli teknik destek, tavsiye ve danışmanlığı sağlamaktayız. Tecrübe  ve bilgilerimizi onlara sunuyoruz. Müşterilerimizin uluslararası standartlara uygun bina yapma amacı doğrultusunda güncel ve kabul görmüş uygulamaları tavsiye ediyoruz.
  • Sözleşme ve eklerine uygun olarak inşaatı zamanında, doğru ve eksiksiz teslim ediyoruz.
  • Proje planına, teknik idari tüzüklere, yönetmeliklere, şartnamelere, mimari ve mühendislik tasarımına, proje ve sağlık ve güvenlik inşaat kuralları ve yönetmeliklerine göre işin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için deneyimli mühendislerimizle en küçük ayrıntılara kadar iniyoruz.
  • İşin ilerleyişini takip etmek ve tasarım çizimleri ve detayları, kalite kontrol ve kalite güvence gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak için işlerin yerinde yürütülmesini yönetiyor ve denetliyoruz. 
  • İşe başlamadan önce yükleniciler, alt yükleniciler veya tedarikçiler tarafından önerilen ayrıntılı saha çizimlerini onaylıyoruz.
  • Projenin uygun şekilde tamamlanmasını sağlamak için yükleniciye sözleşme belgeleriyle ilgili gerekli tüm açıklamaları sunuyoruz.
  • İşin ilerlemesi sırasında tüm mühendisler ve paydaşlar ile gerekli koordinasyonu sağlıyor ve ileride yaşanabilecek gecikmeler ve sorunlara karşı önlem alıyoruz.
TR EN